Нүүр хуудас Сонирхолтой Нохой ямар хүмүүсийг илүү дайрдаг болохыг эрдэмтэд тогтоожээ

Нохой ямар хүмүүсийг илүү дайрдаг болохыг эрдэмтэд тогтоожээ

Сэтгэл санаа нь тогтворгүй байгаа хүмүүсийг нохойнууд илүү ха здаг болохыг “Ливерпүүл”-ийн их сургуулийн эрдэмтэд олж илрүүлжээ. Судалгааны талаар “Journal of Epidemiology & Community Health” сэтгүүлд нийтэлсэн байна.

Нохойнууд ихэнх тохиолдолд танихгүй хүн болон сэтгэл санааны тогтворгүй байдалд байгаа хүнийг х аздаг нь судалгааны үр дүнгээс харагдсан бөгөөд мөн насны харилцан хамаарлаас шалтгаалан нохойны т үрэмгий үйлдэл үзүүлэх магадлал нэмэгдсэн гэнэ.

Судалгаанд нийт 694 хүн оролцсон бөгөөд тэдний дөрөвний нэг буюу 172-т нь наад зах нь нэг удаа нохой ха лдаж байжээ. Түүнчлэн нохойнууд эрэгтэй хүн рүү д айсагнах магадлал 1,8 дахин их байсан бол гэртээ нохой тэжээдэг хүмүүс рүү дай сагнах магадлал 3,3 дахин их байсан аж.

Судалгааг Английн Чешир хотын оршин суугчдаас авсан байна. Сэтгэл зүйн байдалд нь дүн шинжилгээ хийхэд зориулсан анкетыг судалгаанд оролцогчид бөглөсөн ба урьд өмнө нь өөр лүү нь нохой д айрч байсан эсэхэд мэдээлэл өгсөн байна.