Нүүр хуудас Дэлхий Уултаараа дэлхийд хамгийн өндөр 15 улсыг жагсаажээ

Уултаараа дэлхийд хамгийн өндөр 15 улсыг жагсаажээ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдэгдсэнээр бол 2011 онд дэлхий дээр 2,5 сая гаруй хүн алкохолоос болж нас барсан байна. Энэ нь дэлхий дээрх үхлийн шалтгааны нэлээн дээгүүрт орох үзүүлэлт юм.

Үүнээс үүдэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өөрийн байгууллагийн 193 улсыг хамарсан алкохолын хэрэглээний судалгаа явуулж жагсаалт гаргасан байна. Ингээд дэлхий дээр хамгийн их алкохол хэрэглэдэг 15 улсыг танилцуулъя.

15. Ирланд улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 14,42 литр

14. Португал улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 14,54 литр

13. Өмнөд Солонгос улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 14,8 литр

12. Литва улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,03 литр

11. Хорват улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,1 литр

10. Беларусь улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ 15,14 литр

9. Словен улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,18 литр

8. Румын улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,29 литр

7. Андорра улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,48 литр

6. Эстони улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,56 литр

5. Украин улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,57 литр

4. Орос улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 15,75 литр

3. Унгар улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 16,28 литр

2. Чех улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 16,47 литр

1. Молдов улс

Жилд 1 хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ – 18,21 литр

Нэмэлтээр: 56-р байр. Америкийн Нэгдсэн Улс. Жилд нэг хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ 9,43 литр

188-р байр (хамгийн сүүлийн байр). Йемен улс. Жилд нэг хүнд ноогдох согтууруулах ундааны хэмжээ 37,8 миллилитр